Tillbaka

Ångkvarnen_20A7820_Flyden annons.jpg

Administrativ chef/Kanslichef

Kalmar läns museum

Kalmar läns museum är en kunskapsorganisation och mötesplats. Vi är ett av landets största länsmuseer med ett regionalt uppdrag att levandegöra och bevara kulturarvet. Vår vision ”Kulturarv i vardagen – berikar och berör” är tillsammans med omfattande samlingar vår grund att stå på. Med berättelsen i fokus skapar vi nyfikenhet och lust att lära mer.
Vi har verksamhet inom områdena: arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljöpedagogik, utställningar, arkiv-bibliotek-samlingar, konservering och marinarkeologi. Med vår samlade kompetens, och med länets rika kulturarv som resurs vill vi bidra till lärande, folkbildning, delaktighet och gemenskap för länets utveckling med ett starkt och närvarande kulturarvsperspektiv.
På Kalmar läns museum är vi cirka 85 medarbetare. Vår verksamhet i museibyggnaden och regionalt lockar omkring 100 000 besökare och deltagare varje år. Vi har öppet året runt, är ett uppskattat besöksmål med kända varumärken och populära utställningar
De senaste åren har vi gjort stora satsningar på att nå ut digitalt med filmer, podcasts och föreläsningar.
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och tid för friskvård på betald arbetstid.

Vid årsskiftet kommer kanslichefen att gå i pension. Vi söker en driven och utvecklingsinriktad ledare med erfarenhet av att stödja en bred och komplex offentlig verksamhet med flera pågående processer. Vi vill att du bidrar aktivt till våra värdeord; kunskap, samhällsnytta och tillsammans.
Länsmuseet omsätter årligen cirka 65 miljoner med en starkt differentierad ekonomi där intäkterna kommer från anslag, sökta bidrag, externa uppdrag, besöksintäkter, sponsring med mera. 

Kansli- och serviceenheten är enheten som syns mer inåt än utåt och bidrar till att alla ska trivas göra rätt och mår bra.

Enheten ansvarar för ekonomi, HR, IT, lön samt verkstad, säkerhetsfrågor, tillsyn och skötsel av fastigheter och fordon, tekniska installationer, diarium, kontorsvaktmästeri och lokalvård. På enheten jobbar, ekonomer, HR-partner, controller, vaktmästare, museitekniker, lokalvårdare och IT-tekniker.   
 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden 

Du kommer att vara chef för kanslienhetens 12 kompetenta medarbetare. I denna roll är ditt uppdrag att aktivt och engagerat utveckla och driva verksamheten på ett rättssäkert sätt, stödja medarbetarna samt säkerhetsställa en god arbetsmiljö.  

Som kanslichef har du helhetsansvar för att leverera ett professionellt enhetligt stöd till verksamheterna vid Kalmar läns museum i nära dialog med museichefen, enhetschefer och styrelse. Förutom ditt chefsuppdrag ingår du i museets ledningsgrupp, där vi gemensamt driver och utvecklar strategiska och affärsmässiga frågor som är gemensamma för hela Kalmar läns museums verksamhet.
Vi tillämpar ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap. 

Kvalifikationer 

Du ska ha:  
• Akademisk examen inom för tjänsten relevant område, eller annan likvärdig utbildning.
• Aktuell chefserfarenhet inom en differentierad verksamhet med budget och personalansvar.
• God kunskap om tillämplig lagstiftning och kunskap om offentlig organisation.
• Erfarenhet av att bygga upp och utveckla verksamheter, arbetssätt och metoder. 
• Goda kunskaper kring strukturer och metoder för samverkan och ledning. 

Det är meriterande om du har: 
• Erfarenhet och kunskaper i upphandlingsjuridiska frågor 
• Erfarenhet av samordning inom fastighets och lokalfrågor. 

Som person utmärker du dig genom en positiv och drivande attityd samtidigt som du har en förmåga att arbeta prestigelöst och effektivt med andra. I din roll som ledare är du lyhörd och har en stark pedagogisk förmåga som främjar delaktighet.
Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för människor och vill hjälpa andra att utvecklas. Du har en god analytisk kompetens och har förmåga att hantera komplexa frågor. Du har också en förmåga att organisera och strukturera verksamheten för att skapa tydlighet och ändamålsenliga arbetsprocesser. Det är även viktigt att du på ett pedagogiskt sätt kan presentera och kommunicera resultat och analyser, både skriftligt och muntligt. 
 
 Alla chefer på Kalmar läns museum har förtroendearbetstid. 

Anställningen är tillsvidare. Provtjänstgöring sex månader är en möjlighet. 
Sista ansökningsdag 2023-10-29 

Frågor: 

Museichef Örjan Molander, 0480–451305

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Kalmar
Län Kalmar län
Land Sverige
Referensnummer 2023/13
Kontakt
  • Örjan Molander, 0480-451305
Publicerat 2023-09-29
Sista ansökningsdag 2023-10-29

Dela länkar