Arkiv, bibliotek och samlingar


Vi på arkiv, bibliotek och samlingar arbetar med museets minnesfunktion. Att få arbeta med det som avspeglar det liv som levts och de verksamheter som varit av betydelse för länet är fantastiskt. Vi som jobbar här är föremålantikvarier, museiassistenter, arkivassistenter, bibliotekarie och registratorer. Specialiteter sedan 1980-talet är marinarkeologiska föremål från regalskeppet Kronans vrakplats samt konst och föremål med anknytning till konstnärinnan Jenny Nyström. I vårt arkiv hittar vi en rik bildskatt och handlingar rörande länets byggnads – och kulturhistoria. Vårt bibliotek är uppbyggt kring museiämnena arkeologi, etnologi och konst. Vi handhar ca en miljon bilder och jobbar ständigt med att tillgängliggöra dem via Digitalt museum.
För att jobba hos oss behöver du vara strukturerad och kvalitetsmedveten. Arbetet kräver uthållighet och god samarbetsförmåga.

Vår arbetsplats präglas av öppen kommunikation mellan oss kollegor, där alla medarbetare ges möjlighet att lyfta sina tankar och bidra till att verksamheten utvecklas. Varje medarbetare hos oss har ett ansvar för att driva arbetet framåt, både enskilt men framförallt tillsammans med kollegor. Vi jobbar nära våra kollegor på de andra enheterna och samspelet mellan oss är viktigt för att tillsammans lyfta museet som helhet. Som medarbetare på enheten ingår du i ett gott gäng där vi visar omtanke och har kul på jobbet.

Möt våra medarbetare

Claes Ågren

Museiassistent
 

(Klicka för mer information)

Sara Rosvall

Kulturhistoriker och föremålsantikvarie
 

(Klicka för mer information)

Fördelar med att jobba oss hos

 

Delaktighet

Hos oss får alla möjlighet att vara delaktiga i vår gemensamma utveckling. Tillsammans har vi en stark teamkänsla som ger trygghet och arbetsglädje varje dag. Vi hjälper och stöttar varandra, lär av varandras erfarenheter och bakgrund och löser tillsammans de utmaningar vi möter.

Meningsfullhet

Vi känner en oerhörd stolthet över att få vara en del av en helhet. Att få ge utlopp för vår yrkesskicklighet. Vi gläds åt att få använda vår kunskap och skapa samhällsnytta. I våra möten med uppdragsgivare, kunder och besökare får vi så mycket tillbaka och deras uppskattning är ett kvitto på att det vi gör är meningsfullt.

Du får vara med där det händer

Vi är ständigt i utveckling och har en enorm vilja och ett driv att vara med där det händer. Vi bygger hela tiden på vår kunskapsbank vilket gör att det aldrig blir tråkigt i vår kreativa sfär.

 

 

Kalmar läns museum

Skeppsbrogatan 51

Kalmar

Tel: 0480-45 13 00