Arkeologi


På arkeologienheten jobbar vi med arkeologisk uppdragsverksamhet och kunskapsuppbyggnad. Hos oss ligger även huvudansvaret för kulturlandskapsfrågor och GIS-hantering. Vi jobbar uppdragsfinansierat genom externt finansierade uppdrag och särskilt initierade projekt. Inom enheten ligger också Sandby borgsprojektet samt företagsforskarskolan Grasca. Vi har ett väldigt varierat arbete och har kontor både i Kalmar och i Växjö. Hos oss finns disputerade arkeologer, arkeologer och forskare. För att kunna jobba som arkeolog krävs att man är självgående, har samarbetsförmåga och har både problemlösande och språklig analysförmåga.

Vår arbetsplats präglas av öppen kommunikation mellan oss kollegor, där alla medarbetare ges möjlighet att lyfta sina tankar och bidra till att verksamheten utvecklas. Varje medarbetare hos oss har ett stort ansvar för att planera och driva arbetet framåt. Vi jobbar nära våra kollegor på de andra enheterna och samspelet mellan oss är viktigt för att tillsammans lyfta museet som helhet. Som medarbetare på enheten ingår du i ett härligt gäng där vi visar omtanke och har kul på jobbet.

Möt en arkeolog

Ivonne Dutra

Arkeolog och doktorand
 

(Klicka för mer information)

Fördelar med att jobba oss hos

 

Delaktighet

Hos oss får alla möjlighet att vara delaktiga i vår gemensamma utveckling. Tillsammans har vi en stark teamkänsla som ger trygghet och arbetsglädje varje dag. Vi hjälper och stöttar varandra, lär av varandras erfarenheter och bakgrund och löser tillsammans de utmaningar vi möter.

Meningsfullhet

Vi känner en oerhörd stolthet över att få vara en del av en helhet. Att få ge utlopp för vår yrkesskicklighet. Vi gläds åt att få använda vår kunskap och skapa samhällsnytta. I våra möten med uppdragsgivare, kunder och besökare får vi så mycket tillbaka och deras uppskattning är ett kvitto på att det vi gör är meningsfullt.

Du får vara med där det händer

Vi är ständigt i utveckling och har en enorm vilja och ett driv att vara med där det händer. Vi bygger hela tiden på vår kunskapsbank vilket gör att det aldrig blir tråkigt i vår kreativa sfär.

 

 

Kalmar läns museum

Skeppsbrogatan 51

Kalmar

Tel: 0480-45 13 00